Jakou mezinárodní zkoušku si mám vybrat?

David Fiala
David Fiala
01.02.2024
Jakou mezinárodní zkoušku si mám vybrat?

Složení zkoušky z angličtiny je skvělým způsobem, jak prokázat znalost jazyka na určitě úrovni. Přečti si, jaké testy jsou k dispozici a jak se v nich vyznat.

Angličtina je celosvětovým jazykem a její znalost je nezbytná pro úspěch v mnoha oblastech života. Pokud chceš studovat v zahraničí, získat zaměstnání v mezinárodní společnosti, nebo jinak prokázat znalost anglického jazyka, je složení zkoušky cesta k úspěchu.

Jaký test zvolit?

Na trhu je k dispozici mnoho různých testů z angličtiny. Při výběru testu je důležité zvážit své konkrétní potřeby a cíle.

Pokud například chceš studovat v zahraničí, měl bys zvolit test, který je uznáván danou školou.

Testy mají svůj vlastní formát, systém bodování a cílovou skupinu.

Mezi nejznámější testy patří:

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Tento test se primárně používá pro akademické účely a je široce uznáván univerzitami a vysokými školami v anglicky mluvících zemích. Hodnotí schopnost testovaného porozumět a používat angličtinu na vysokoškolské úrovni. Více na https://www.ets.org/toefl.html.

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS je uznáván univerzitami, zaměstnavateli a imigračními orgány v mnoha zemích. Hodnotí angličtinu kandidátů, kteří potřebují studovat nebo pracovat v prostředích, kde je angličtina primárním jazykem. Více na https://ielts.org/.

Cambridge English Exams

Mezi tyto testy se řadí First (FCE), Advanced (CAE) a Proficiency (CPE). Hodnotí angličtinu na různých úrovních, od středního po pokročilý stupeň. Přípravu na tyto testy nabízí mnoho jazykových škol v Irsku. Více na https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/.

TOEIC (Test of English for International Communication)

Tento test hodnotí angličtinu v obchodním kontextu a je často používán společnostmi a organizacemi k hodnocení anglických jazykových dovedností zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání. Více na https://www.ets.org/toeic.html.

PTE Academic (Pearson Test of English Academic)

PTE Academic je počítačově založený test, který hodnotí angličtinu u neangličtinových mluvčích, kteří potřebují prokázat své akademické schopnosti v anglickém jazyce, obvykle pro účely studia v zahraničí nebo imigrace. Více na https://www.pearsonpte.com/pte-academic.

OET (Occupational English Test)

OET hodnotí angličtinu u zdravotnických pracovníků, kteří se chtějí věnovat praxi v anglickém prostředí. Je uznáván regulačními orgány v oblasti zdravotní péče a zaměstnavateli v několika zemích. https://oet.com/.

Tyto testy se obvykle skládají z otázek s volbou odpovědi, esejí, mluvených úkolů a poslechových cvičení, které jsou navrženy tak, aby měřily různé aspekty angličtiny.

Jak se připravit na test?

Existuje mnoho způsobů, jak se připravit na test z angličtiny. Můžeš si zakoupit učebnici, online kurzy nebo si najít jazykového partnera. Můžeš zkusit absolvovat zkušební test. Anebo si vyjet do anglicky mluvící země a zakoupit si přípravný kurz na jazykové škole.

V Irsku téměř všechny jazykové školy nabízejí specializované přípravné kurzy alespoň pro jeden typ testu. Některé mají v nabídce i více typů. Mezi nejčastěji nabízenými jsou TOIC, TOEFL, Cambridge a IELTS.

Jsou mezinárodní zkoušky opravdu potřeba?

Odpověď je ano i ne, ale spíše ano 😊

Pro přijetí na univerzitu nebo vysokou školu v anglicky mluvící zemi je často vyžadováno prokázání určité úrovně znalosti angličtiny. Test z angličtiny je spolehlivým způsobem, jak univerzitám ukázat, že máš dostatečné znalosti, abys mohl úspěšně studovat na jejich škole.

V mnoha profesích je vyžadována znalost angličtiny. Pokud chceš získat zaměstnání v mezinárodní společnosti nebo v jiném prostředí, kde je angličtina běžně používána, je složení zkoušky z angličtiny skvělým způsobem, jak zvýšit své šance na úspěch a někdy i povinností se dostat k přijímacímu pohovoru.

Příprava na zkoušku je též skvělý způsob, jak zlepšit svou úroveň v angličtině a jak se posunout vpřed ve svém osobním rozvoji. Testy z angličtiny pokrývají širokou škálu dovedností, včetně poslechu, čtení, psaní a mluvení. Mít jasně stanovený cíl může pomoci se posunout dál.

Vždy však zvaž své konkrétní potřeby a cíle. Příprava a složení testu vyžaduje nějaké úsilí a čas.

A to “ne” vychází z mé osobní zkušenosti. Osobně jsem nikdy žádnou zkoušku neabsolvoval a v byl jsem přijat do mezinárodních firem v Irsku i v Čechách, jakož i na studia na Dublin Business School. ALE v CV jsem měl uvedené pobyty v Anglii a v USA a personalisti zřejmě během úvodního hovoru odhadli, že úroveň angličtiny není problém. A studium na DBS jsem zahájil po roce a půl života v Irsku.

Kterou úroveň zvolit u Cambridge testů?

Testy Cambridge English jsou rozděleny do šesti úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR):

 • A1: Základní znalosti
 • A2: Mírně pokročilé znalosti
 • B1: Pokročilé znalosti
 • B2: Vyšší středně pokročilé znalosti
 • C1: Vysoce pokročilé znalosti
 • C2: Jazykově způsobilý

Každý test Cambridge English je zaměřen na určitou úroveň znalosti angličtiny.

Cambridge English: Key (KET) je test pro úroveň A1. Ověřuje, zda dokážeš porozumět jednoduchým otázkám a pokynům, porozumět základním frázím a komunikovat v jednoduchých situacích.

Cambridge English: Preliminary (PET) je test pro úroveň A2. Ověřuje, zda dokážeš porozumět jednoduchým textům a rozhovorům, vyjádřit své základní potřeby a přání a komunikovat v jednoduchých každodenních situacích.

Cambridge English: First (FCE) je test pro úroveň B1. Ověřuje, zda dokážeš porozumět běžným textům a rozhovorům, vyjádřit své názory a myšlenky a komunikovat v běžných každodenních situacích.

Cambridge English: Advanced (CAE) je test pro úroveň B2. Ověřuje, zda dokážeš porozumět komplexním textům a rozhovorům, vyjádřit své názory a myšlenky jasně a komplexně a komunikovat v různých situacích.

Cambridge English: Proficiency (CPE) je test pro úroveň C1. Ověřuje, zda dokážeš porozumět náročným textům a rozhovorům, vyjádřit své názory a myšlenky jasně a komplexně a komunikovat v různých situacích.

Cambridge English: Certificate of Proficiency in English (CPE) je test pro úroveň C2. Ověřuje, zda máš jazykovou způsobilost na úrovni rodilého mluvčího.

Kterou úroveň zvolit u TOEIC testů?

Test TOEIC (Test of English for International Communication) je test znalosti angličtiny pro obchodní účely. Je celosvětově uznávaný a používá se zaměstnavateli, univerzitami a vládními organizacemi k posouzení schopnosti komunikovat v angličtině v pracovním prostředí.

Test TOEIC se skládá ze dvou částí: poslechu a čtení. Poslechová část testuje schopnost porozumět anglicky mluveným konverzacím a prezentacím. Čtecí část testuje schopnost porozumět anglicky psaným textům, jako jsou obchodní dopisy, zprávy a smlouvy.

Je hodnocen na škále od 10 do 990 bodů. Výsledek 700 bodů a více se považuje za dobrý.

TOEIC (bodů) CEFR (úroveň)
10-295 A1
300-495 A2
500-695 B1
700-895 B2
900-990 C1

Kterou úroveň zvolit u IELTS testů?

IELTS (International English Language Testing System) je test znalosti angličtiny pro akademické a profesní účely. Je celosvětově uznávaný a používá se univerzitami, vládními organizacemi a zaměstnavateli po celém světě.

Test IELTS se skládá ze čtyř částí: poslechu, čtení, psaní a mluvení. Poslechová část testuje schopnost porozumět anglicky mluveným konverzacím a prezentacím. Čtecí část testuje schopnost porozumět anglicky psaným textům, jako jsou akademické články a knihy. Psaná část testuje schopnost správně a plynule psát anglicky. Mluvená část testuje schopnost komunikovat v angličtině v rozhovoru se zkoušejícím.

Je hodnocen na škále od 0 do 9 bodů. Výsledek 6,5 bodu a více se považuje za dobrý.

IELTS (bodů) CEFR (úroveň)
0-4,5 A1
5,0-5,5 A2
6,0-6,5 B1
7,0-7,5 B2
8,0-8,5 C1
9,0 C2

Kterou úroveň zvolit u TOEFL testů?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je test znalosti angličtiny pro akademické účely. Je celosvětově uznávaný a používá se univerzitami, vládními organizacemi a zaměstnavateli po celém světě.

Test TOEFL se skládá ze čtyř částí: poslechu, čtení, psaní a mluvení. Poslechová část testuje schopnost porozumět anglicky mluveným konverzacím a prezentacím. Čtecí část testuje schopnost porozumět anglicky psaným textům, jako jsou akademické články a knihy. Psaná část testuje schopnost správně a plynule psát anglicky. Mluvená část testuje schopnost komunikovat v angličtině v rozhovoru se zkoušejícím.

Test TOEFL se nabízí v pěti různých variantách: TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEFL PBT, TOEFL Junior a TOEFL Primary. Test TOEFL iBT je nejnovější a nejpoužívanější variantou. Test TOEFL ITP je méně komplexní než test TOEFL iBT a je vhodný pro uchazeče, kteří potřebují prokázat svou znalost angličtiny pro účely pracovního uplatnění. Test TOEFL PBT je starší varianta testu TOEFL, která je stále dostupná v některých zemích. Test TOEFL Junior a TOEFL Primary jsou určeny pro mladší uchazeče.

Je hodnocen na škále od 0 do 120 bodů. Výsledek 80 bodů a více se považuje za dobrý.

TOEFL (bodů) CEFR (úroveň)
0-31 A1
32-42 A2
43-57 B1
58-79 B2
80-109 C1
110-120 C2

Kterou úroveň zvolit u IESOL-ISESOL testů?

Testy IESOL-ISESOL jsou rozděleny do čtyř úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR):

 • Access (A1)
 • Achiever (A2)
 • Communicator (B1)
 • Expert (C2)

Test IESOL-ISESOL Access je určen pro uchazeče, kteří mají základní znalosti angličtiny. Ověřuje, zda dokážeš porozumět jednoduchým otázkám a pokynům, porozumět základním frázím a komunikovat v jednoduchých situacích.

Test IESOL-ISESOL Achiever je určen pro uchazeče, kteří mají mírně pokročilé znalosti angličtiny. Ověřuje, zda dokážeš porozumět jednoduchým textům a rozhovorům, vyjádřit své základní potřeby a přání a komunikovat v jednoduchých každodenních situacích.

Test IESOL-ISESOL Communicator je určen pro uchazeče, kteří mají pokročilé znalosti angličtiny. Ověřuje, zda dokážeš porozumět běžným textům a rozhovorům, vyjádřit své názory a myšlenky a komunikovat v běžných každodenních situacích.

Test IESOL-ISESOL Expert je určen pro uchazeče, kteří mají velmi pokročilé znalosti angličtiny. Ověřuje, zda dokážeš porozumět náročným textům a rozhovorům, vyjádřit své názory a myšlenky jasně a komplexně a komunikovat v různých situacích.

IESOL-ISESOL (úroveň) CEFR (úroveň)
Access A1
Achiever A2
Communicator B1
Expert C2

Kterou úroveň zvolit u LCCIB EFB testů?

LCCIB EFB (English for Business) je test znalosti angličtiny pro obchodní účely. Je rozdělen do pěti úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR):

 • EFB Preliminary (CEFR A2)
 • EFB First (CEFR B1)
 • EFB Advanced (CEFR B2)
 • EFB Higher (CEFR C1)
 • EFB Proficiency (CEFR C2)

EFB Preliminary je určen pro uchazeče, kteří mají základní znalosti angličtiny pro obchodní účely. Ověřuje, zda dokážeš porozumět jednoduchým obchodním termínům a frázím, porozumět běžným obchodním situacím a komunikovat v jednoduchých obchodních situacích.

EFB First je určen pro uchazeče, kteří mají mírně pokročilé znalosti angličtiny pro obchodní účely. Ověřuje, zda dokážeš porozumět běžným obchodním textům a konverzacím, vyjádřit své základní obchodní potřeby a přání a komunikovat v běžných obchodních situacích.

EFB Advanced je určen pro uchazeče, kteří mají pokročilé znalosti angličtiny pro obchodní účely. Ověřuje, zda dokážeš porozumět komplexním obchodním textům a konverzacím, vyjádřit své názory a myšlenky v obchodních situacích a komunikovat v různých obchodních situacích.

EFB Higher je určen pro uchazeče, kteří mají velmi pokročilé znalosti angličtiny pro obchodní účely. Ověřuje, zda dokážeš porozumět náročným obchodním textům a konverzacím, vyjádřit své názory a myšlenky jasně a komplexně v obchodních situacích a komunikovat v různých obchodních situacích.

EFB Proficiency je určen pro uchazeče, kteří mají znalost angličtiny na úrovni rodilého mluvčího. Ověřuje, zda dokážeš porozumět složitým obchodním textům a konverzacím, vyjádřit své názory a myšlenky jasně a komplexně v obchodních situacích a komunikovat v různých obchodních situacích.

Kterou úroveň zvolit u BEC testů?

Zkoušky BEC (Business English Certificates) jsou rozděleny do tří úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR):

 • BEC Preliminary (CEFR A2)
 • BEC Vantage (CEFR B2)
 • BEC Higher (CEFR C1)

BEC Preliminary je určen pro uchazeče, kteří mají základní znalosti angličtiny pro obchodní účely. Ověřuje, zda dokážeš porozumět jednoduchým obchodním termínům a frázím, porozumět běžným obchodním situacím a komunikovat v jednoduchých obchodních situacích.

BEC Vantage je určen pro uchazeče, kteří mají pokročilé znalosti angličtiny pro obchodní účely. Ověřuje, zda dokážeš porozumět komplexním obchodním textům a konverzacím, vyjádřit své názory a myšlenky v obchodních situacích a komunikovat v různých obchodních situacích.

BEC Higher je určen pro uchazeče, kteří mají velmi pokročilé znalosti angličtiny pro obchodní účely. Ověřuje, zda dokážeš porozumět náročným obchodním textům a konverzacím, vyjádřit své názory a myšlenky jasně a komplexně v obchodních situacích a komunikovat v různých obchodních situacích.

BEC (úroveň) CEFR (úroveň)
Preliminary A2
Vantage B2
Higher C1
Skoč na začátek stránky
Děkujeme za odeslání formuláře.
Brzy se ti ozveme.